Om Tullinge

Tullinges historia, värd en plats i solen?

Tullinge är en kommundel i Botkyrka kommun i Stockholms län med över 16 000 invånare 2011. Samhället är beläget mellan Tumba och Huddinge, ingår i tätorten Stockholm och är mest känt för den numera nedlagda flygflottiljen F 18. Tullinge är omnämnt första gången i samband med att Clauus i þulunge, som troligen var en skrivkunnig bonde, 26 maj 1353 gjorde ett jordbyte i Botkyrka. Detta finns nämnt i en rättshandling från Svarta Löts ting.

I Tullinge finns två fornborgar från vikingatiden på två av klipporna vid Tullingesjön, Skansberget och Örnberget. Fynd vid Eklundshov i närheten av F 18 Tullinge, Tullinge flygfält tyder på att området varit befolkat sedan mellanstenåldern. På 1800-talet hittades flera föremål från bronsåldern och från yngre järnåldern finns lämningar i form av gravfält.

Under slutet av 1800-talet började Stockholmare att flytta ut från innerstaden. Villastäder i Stockholms stads utkanter och utanför stadsgränsen började att planeras, däribland i Tullinge. Visionen för Tullinge villastad var inte ett samhälle för vem som helst. Hit ville man locka grosshandlare, industrifamiljer, kryddat med konstnärer och artister. Jacob Tegnér, make till den berömde tonsättaren Alice Tegnér antog sig uppdraget att göra Tullinge till en villastad. I marknadsföringen av Tullinge framgick det vilket slags liv man tänkte sig skulle levas i området.

"För dessa villagårdar gäller att där den så önskar, kan hafva plats för ett eller annat stort husdjur, en häst eller två ponnies eller möjligen till nytta för stora och små, en ko eller get".


Tullinge gård, beläget vid Tullinge kyrka, från 1630-talet. Johan Adler Salvius, gårdens första ägare och erkänd diplomat från 30-åriga kriget, har fått den angränsande gatan uppkallad efter sig. Huvudbyggnaden från omkring 1760 eldhärjades 1943 och återbyggdes aldrig. Flera kända svenskar har bott eller övernattat i Tullinge gård, bland andra drottning Kristina och Gustaf Fröding.

Fakta om Tullinge

Tullinge ligger i södra Botkyrka mellan Tumba och Flemingsberg. Kommundelen präglas främst av småhusbebyggelse och här bor knappt 16 000 personer (2009).

​Vid Tullingesjön ligger Stendalsbadet, och härifrån kan man ta sig till Flottsbro som erbjuder utförsåkning vintertid och bad sommartid. Friluftsområdet Brantbrink erbjuder både fotbollsplaner, tennisbanor, ishall och motionsspår. Lida friluftsområde med bad, skidbacke och belysta motionsspår ligger på bekvämt bussavstånd.

Tullinge består till största del av småhusbebyggelse men det finns även bostadsrättslägenheter och hyresrätter både i centrala Tullinge och i den nybyggda friluftsstaden Riksten vid gamla flygflottiljområdet (F18). De flesta hyresrätterna förvaltas av det kommunala bostadsföretaget AB Botkyrkabyggen.

 

Tullinge trädgårdsstad är ett annat nytt område som kännetecknas av svensk småstadskänsla vackert beläget i Tullinge villastad.

Kommunikation

Copyright © All Rights Reserved